Νέα Καλλιθέας

Καλλιθέα Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 27 Νοέμβρη στις 20.00

Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στην Καλλιθέα με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται στην σελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:15, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το έτος 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες για το έτος 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού γ’ τριμήνου 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 348,11 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα του δικαιούχου οικ. φορέα για την εξόφληση των δαπανών.

διάβασε και αυτό  Παλαιό Φάληρο: Μεγάλη η απήχηση του κόσμου στο 2ο Εργαστήρι Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Γονέων. Επίτιμοι καλεσμένοι στην εκδήλωση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 1.224,13 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικ. φορέων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο αυθαιρέτου, που είχε βεβαιωθεί στο μισθωτή λόγω αναδοχής χρέους από τον εκμισθωτή.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Έγκριση συμπληρωματικής ετήσιας τακτικής επιχορήγησης οικ. έτους 2023 στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Ορισμός άμισθου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καλλιθέας ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και ενός αναπληρωτή του, για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

11. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

13. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 40.000 ευρώ οικ. έτους 2023 για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16. Ανανέωση σύμβασης του Δήμου Καλλιθέας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Περί τροποποίησης της με αρ. απόφασης 125/2021 οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

18. Λήψη απόφασης περί παράτασης λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Αντικατάσταση παλαιών και ορισμός δύο (2) νέων τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο».

διάβασε και αυτό  Δήμος Καλλιθέας «Δίνουμε λόγο στους πολίτες της πόλης»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 7, στην Καλλιθέα, σε άπορο-άστεγο δημότη του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 5, στην Καλλιθέα, σε άπορο-άστεγο δημότη του Δήμου Καλλιθέας.

 

 

Facebook Comments Box

Απάντηση