Εκλογές σε Αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις με την ψηφιακή κάλπη «Ζευς»

Οι Γενικές Συνελεύσεις διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας όπως Zoom, Skype, Webex

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (οικ. 72664/2021 ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021) εξειδικεύει τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στους αθλητικούς φορείς, εφόσον την επιλέξουν ως εναλλακτική λύση για τις αρχαιρεσίες τους, ρυθμίζοντας κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των εκλογών.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η ΚΥΑ εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26, 19/02/2021), που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τη «χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών σε αθλητικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες» με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους.

Στο Άρθρο 8 της Μεταβατικής διάταξης της ΚΥΑ ορίζεται ότι : “Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί νομίμως κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του εν λόγω νόμου και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, δύναται να αναβληθούν με απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Η απόφαση περί αναβολής της Γ.Σ. των αρχαιρεσιών λαμβάνεται από το αρμόδιο καταστατικό όργανο και η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι προγενέστερη της 31.3.2021 και πρόσφορη για την τήρηση των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών, η δε σχετική πρόσκληση προς τα μέλη ή προς τα σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτή τη Γ.Σ. κοινοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο καταστατικό”.

διάβασε και αυτό  Δές μία λίστα με πράγματα πού μπορούσες να αγοράσεις με 500 δραχμές πριν το 2000

Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 72664/2021 ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021

Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων.

Πηγή: e-nomothesia.gr


Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Τι πρέπει να ξέρω για τον Διαβήτη; Πως μπορώ να…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: