Κοινωνία

Δικαιώματα εργαζομένων με τηλεεργασία

 Όσοι εργαζόμενοι κληθούν να εργαστούν από το σπίτι τους και πολύ δε περισσότερο να χρησιμοποιήσουν δικό τους εξοπλισμό, δικαιούνται επιπλέον ποσό ως αποζημίωση από τους εργοδότες τους

Η τηλεργασία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες των νέων μέτρων που αναμένεται να ισχύσουν από τη νέα χρονιά και που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων ανάμεσα στης επιτροπή των εμπειρογνωμόνων και την κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόστηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των lockdown λόγω του κορονοϊού στη χώρα και που σε μικρότερο ποσοστό συνεχίζει να ισχύει, ιδιαίτερα για το Δημόσιο.

Ωστόσο όσοι εργαζόμενοι κληθούν να εργαστούν από το σπίτι τους και πολύ δε περισσότερο να χρησιμοποιήσουν δικό τους εξοπλισμό, δικαιούνται επιπλέον ποσό ως αποζημίωση από τους εργοδότες τους. Πρόκειται για αποζημίωση που αφορά την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας το ελάχιστο ποσό ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά περίπτωση:

  • ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.
  • ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
  • ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού ορίζεται το ποσό των πέντε (5) ευρώ.

Το ποσό για τις επικοινωνίες δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό κόστος απευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου -κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Το ποσό για το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που παρέχει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα, λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ., καταβάλλεται το ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.

Επίσης, η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου, με χωριστή κατάθεση σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές, και αιτιολογία: «καταβολή δαπανών τηλεργασίας». Η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη. Η τήρηση της παρούσας διάταξης ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

διάβασε και αυτό  ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ...ΠΑΜΕ ΠΑΤΡΑ

www.bankingnews.gr

Facebook Comments Box

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: