Νέα Καλλιθέας

Δημήτρης Κάρναβος Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 15.00 σε δημόσια διαβούλευση “Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας”

 Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, στις 15:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας (ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76) ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος – Dimitris Karnavos ανοίγει την δημόσια διαβούλευση με θέμα την Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Έφη Γιοβάνου στις 15 Μαΐου, 2022 στην ιστοσελίδα www.efhmeris.gr αναφέρει ότι πρόκειται για ένα έργο που θα γίνει από το Δήμο Καλλιθέας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και έχει στόχο την διασύνδεση με το Κ.Π.Ι.Σ.Ν

Την Ενοποίηση και διασύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν) με το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» του Δήμου Καλλιθέας, σχεδιάζει η διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας  και μάλιστα με χρηματοδότηση  του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα  στην συνεδρίαση της Ο.Ε. την Τετάρτη 30 Μαρτίου, αποφασίσθηκε η υποβολή αίτησης ένταξης του συγκεκριμένου έργου  στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα και την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης».

Στην πρόταση που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση περιλαμβάνονται: α) Δύο (02) έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches), β) Τέσσερις (04) έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks), γ) Τέσσερις (04) οθόνες ψηφιακής σήμανσης (Digital Signage), δ) Δύο (02) έξυπνες διαβάσεις, ε)  Εξήντα (60) σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points), στ) Ολοκληρωμένο σύστημα Έξυπνης στάθμευσης και  ζ) Σύστημα έξυπνης διαχείρισης κάδων απορριμμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες ωρίμανσης μέσω των απαιτούμενων μελετών του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας».

Για  τις ανάγκες του έργου και με βάσει τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την ίδια απόφαση της ΟΕ:

διάβασε και αυτό  Πρόεδρος ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο ΓΣ Καλλιθέας

1) συγκροτήθηκε η Ομάδα έργου για την υλοποίηση της πράξης αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου

2) Ορίσθηκε ο  υπάλληλος υπεύθυνος πράξης και αρμόδιος επικοινωνίας και

3) Ορίσθηκε ο  υπάλληλος υπεύθυνος για την υποβολή του τεχνικού δελτίου της πράξης.

 

Facebook Comments Box

Απάντηση

%d