Πολιτική

Τάκης Θεοδωρικάκος διέκοψε την ομιλία στη βουλή για νομοσχέδιο που ρυθμίζει της εκπαίδευσης των αστυνομικών

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, όταν ανέβηκε πριν λίγο στο βήμα  της Βουλής, προκειμένου να μιλήσει για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα της εκπαίδευσης των αστυνομικών, ένιωθε αδιαθεσία και  ζήτησε να διακόψει για λίγο την ομιλία του, προκειμένου να συνεχίσει λίγο αργότερα και αυτή την ώρα βρίσκεται στο ιατρείο της Βουλής, για προληπτικούς λόγους.

Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο αναφέρει για τη  «Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (ΣΑΕΑ) είναι ανώτατη σχολή τετραετούς φοίτησης, ισότιμη µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

– Η εποπτεία της ΣΑΕΑ ασκείται, κατ’ αρχήν, από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη «µέσω του Επιτελείου» του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

– Θεσμοθετείται, ως συλλογικό όργανο της Σχολής Αξιωματικών, η «Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ), ως «υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου» της ΣΑΕΑ.

– Στη ΣΑΕΑ παρέχεται θεωρητική και πρακτική αστυνομική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, διάρκειας τεσσάρων ετών (οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα).

– Καθορίζονται, επίσης, η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.

– Προβλέπεται αρμοδιότητα της ΣΑΕΑ να οργανώνει και να προσφέρει προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία µε ΑΕΙ, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών, καθώς και η οργάνωση και πραγματοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από τη ΣΑΕΑ, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία µε ΑΕΙ της χώρας ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών.

– Ορίζεται ότι η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τρεις Σχολές: τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

διάβασε και αυτό  Ο τραυματισμός του αστυνομικού δεν αθωώνει την κυβέρνηση δήλωσε το ΚΚΕ

– Η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα.

– Εισάγεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σπουδαστών ξένων κρατών στις εν λόγω Σχολές.

– Στην έδρα της Σχολής Αστυφυλάκων συγκροτείται και λειτουργεί «Ομάδα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών», µε αντίστοιχες αρμοδιότητες.

– Ρυθμίζονται, εκ νέου, ζητήματα ως προς το πλαίσιο εκπαίδευσης και την οργανωτική διάρθρωση της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, και ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών κάθε Σχολής καταρτίζεται από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, αξιολογείται ανά πενταετία, και διαρθρώνεται βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.

– Εισάγεται η δυνατότητα της Σχολής Αστυφυλάκων και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία µε ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο

Στην έκθεσή του, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, αναφέρει ότι «η νομική φύση της Σχολής Αξιωματικών δεν μεταβάλλεται διά των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η Σχολή διατηρείται ως ανήκουσα στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζεται, εκ νέου, ότι παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία µε τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Διατηρείται, εξ άλλου, και η ρύθμιση του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3686/2008, σύμφωνα µε το οποίο η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί παραγωγική σχολή».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αναφέρει επίσης ότι η Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ «είναι µεν ισότιμη µε τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Πανεπιστημιακού Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα, η δε εισαγωγή σπουδαστών σε αυτήν γίνεται µε το σύστημα των γενικών εξετάσεων, προς διασφάλιση των συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας. Ο κύριος, όμως, χαρακτήρας της δεν είναι προεχόντως ακαδημαϊκός, δεδομένου ότι έχει ως κύρια αποστολή την άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, και όχι την παροχή γενικής ανώτατης εκπαίδευσης µε βάση τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης, όπως τα λοιπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εξάλλου, οι σπουδαστές που εισέρχονται στην εν λόγω Σχολή αποτελούν τμήμα του αστυνομικού προσωπικού, υποκείμενοι σε ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και ειδικούς κανόνες πειθαρχίας, ο δε Οργανισμός της Σχολής, το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα διδασκόμενα μαθήματα, η διεξαγωγή των εξετάσεων και τα λοιπά εκπαιδευτικά ζητήματα ρυθμίζονται µε Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του υπουργού Δημόσιας Τάξης. Περαιτέρω, η Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ χαρακτηρίζεται ρητά στον νόμο ως παραγωγική Σχολή, µε αποτέλεσμα η εισαγωγή σε αυτήν να οδηγεί σε πρόσβαση σε δημόσια θέση, δηλαδή σε διορισμό στο Δημόσιο. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας τελεί προδήλως υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση µε τα λοιπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την άποψη του σκοπού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της οργάνωσης των σπουδών και των υποχρεώσεων των σπουδαστών που εισάγονται σε αυτήν».

διάβασε και αυτό  Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η Τουρκία συνεργάζεται με τζιχαντιστές

Σε σχέση με τη Σχολή Αστυφυλάκων, που αποτελεί, σύμφωνα µε το νομοσχέδιο, µία από τις τρεις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (οι άλλες δύο είναι η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και η Σχολή́ Εθνικής Ασφάλειας) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Επιστημονικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά την διάταξη του άρθρου 16 του Συντάγματος, ανήκουν τόσο η ανώτατη εκπαίδευση όσο και η ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους ως προς την αποστολή και την οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Facebook Comments Box

Απάντηση

%d