Πολιτική

Νίκη Κεραμέως 10 αλήθειες για το Νομοσχέδιο επιλογής και αξιολόγησης Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου

Δέκα αλήθειες για το νομοσχέδιο επιλογής και αξιολόγησης Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου ανέδειξε, κατά την ομιλία της, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Αλήθεια πρώτη. «Το νομοσχέδιο μας αφορά όλες και όλους.». Γιατί μας αφορά;

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΠΙΛΟΟΚΗΣΕΝ NEO ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Δημιουργούμε ένα κράτος σύγχρονο και αποτελεσματικό Αναβαθμισμένα κριτήρια επιλογής σε περισσότερες από 600 θέσεις Διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου όπως: Υγειονομικές Περιφέρειες •Δημόσια νοσοκομεία •Δημόσιες βιβλιοθήκες •Αθλητικά κέντρα Στοχοθεσία και αξιολόγηση οδηγούν το Δημόσιο στη νέα εποχή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών #GiaTonPoliti"

Γιατί καθορίζει τον τρόπο επιλογής επικεφαλής σε περισσότερες από 600 θέσεις ευθύνης σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Από τα νοσοκομεία της χώρας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ως στις αθλητικές δομές και δημόσιες βιβλιοθήκες στα αστικά κέντρα και στις περιφέρειες. Φορείς που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στους πολίτες και άρα επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Αλήθεια δεύτερη. «Μιλάμε για διοικήσεις και φορείς στους οποίους στο παρελθόν έχουμε δει κάποιες φορές σημάδια παθογενειών, όπως π.χ. αυθαιρεσίες, περιορισμένη λογοδοσία και έλεγχο, κακοδιαχείριση».

Αλήθεια Τρίτη. «Το νομοσχέδιο αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις για τις θέσεις ευθύνης στους φορείς του Δημοσίου».

Αλήθεια τέταρτη. «Αναβαθμίζουμε την επιλογή Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου, εισάγοντας πέντε μεταρρυθμίσεις». Συγκεκριμένα, α) η διαδικασία υπάγεται πλέον στο ΑΣΕΠ, β) οι φορείς κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους και προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με την κατηγορία, γ) αυξάνονται οι απαιτήσεις
για τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, δ) οι υποψήφιοι περνούν τεστ δεξιοτήτων, και ε) εξορθολογίζονται οι διαδικασίες επιλογής, με συγκεκριμένες προθεσμίες για το σύνολο των φορέων.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Αλήθεια πέμπτη. «Η συνέντευξη είναι αναγκαία για λόγους ουσίας, η βαρύτητα της, όμως, είναι περιορισμένη». Για εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας θέσεις, είναι κομβικό να υπάρχει και δια ζώσης επαφή για την εκτίμηση μίας υποψηφιότητας. Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο, σε διαδικασίες πλήρωσης θέσης Διοίκησης μεγάλων οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών. Η προσωπικότητα των στελεχών που καλούνται να διοικήσουν πολύ μεγάλους οργανισμούς πρέπει να συνυπολογίζεται. Η συνέντευξη είναι, ωστόσο, μειωμένης βαρύτητας σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια. Ειδικότερα, στα 3.000 συνολικά μόρια που προκύπτουν από το σύνολο των κριτηρίων, τα 2.200 αφορούν τα τεστ δεξιοτήτων, τυπικά προσόντα και την εργασιακή εμπειρία και μόνο τα 800 μόρια τη συνέντευξη.

διάβασε και αυτό  Στέλιος Πέτσας: Σήμερα στη βουλή αναγνωρίζουμε ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα στα Νησιά μας

Αλήθεια έκτη. «Με τις νέες διαδικασίες που εισάγονται, ο Υπουργός πλέον δεν μπορεί να επιλέξει, αυθαίρετα, όποιον θέλει». Ο εκάστοτε Υπουργός επιλέγει στο τελικό στάδιο, έναν μεταξύ τριών που έχουν ήδη προκριθεί ως οι επικρατέστεροι μέσω της διαδικασίας ΑΣΕΠ. Οι τρεις υποψήφιοι θα έχουν περάσει από όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής, και θα έχουν αξιολογηθεί τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα τους, με αυξημένα κριτήρια και τεστ δεξιοτήτων.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΠΛΑΙΣΙΟΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 03 04 Αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών Με συγκεκριμένες προθεσμίες ώστε οι διαδικασίες επιλογής να εκκινούν και να ολοκληρώνονται εγκαίρως για το σύνολο των φορέων Για ένα κράτος σύγχρονο και αποτελεσματικό που βάζει πάντα τον πολίτη στο επίκεντρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών #GiaTonPoliti"

Αλήθεια έβδομη. «Δεν αρκεί μόνο η επιλογή των διοικήσεων. Σημασία έχει και η στοχοθεσία και η αξιολόγηση». Θεσπίζουμε ετήσια σχέδια δράσης, υπογραφή συμβολαίου απόδοσης, ετήσια αξιολόγηση.

Αλήθεια όγδοη. «Τα νομοσχέδια μπορούν να βελτιώνονται σημαντικά κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία και εμείς είμαστε, αποδεδειγμένα, ανοιχτοί στις προτάσεις». Στο σημείο αυτό η κ. Κεραμέως απαρίθμησε τις προτάσεις κομμάτων και φορέων που έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο.

Αλήθεια ένατη. «Η επιλογή των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου, είναι – ή θα έπρεπε να είναι – ζήτημα που υπερβαίνει κόμματα και χρώματα. Και είναι σημαντικό η κοινωνία να ξέρει τη θέση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης επί του θέματος». Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει τρεις, αντικρουόμενες μάλιστα, θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, που επαίρεται ότι ίδρυσε το ΑΣΕΠ και σωστά γιατί πράγματι συνιστά μία
πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, δεν ψηφίζει νομό που υπάγει τη νέα διαδικασία υπό το ΑΣΕΠ. Η απόλυτη ανακολουθία.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΠΛΑΙΣΙΟΕΠΙΛΟΓΗΣΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΝΕΟΠΛΑΙΣΟΕΠ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΟΥΣ 01 02 03 04 Αξιολόγηση των Διοικήσεων Με συμβόλαια απόδοσης και δυνατότητα οικονομικής επιβράβευσης (bonus) ή τερματισμού θητείας, ανάλογα με την απόδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών #GiaTonPoliti"

Αλήθεια δέκατη: «Σήμερα τιθέμεθα όλοι προ των ευθυνών μας. Θέλετε ο Διοικητής του νοσοκομείου να είναι ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ ή να έχει εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια με τη θέση; Να έχει πτυχίο σε συνάφεια με τη θέση; Να έχει περάσει από τεστ δεξιοτήτων; Να έχει μοριοδοτηθεί με βάση τα τυπικά του προσόντα; Αν δεν θέλετε, βγείτε και εξηγήστε γιατί», είπε η Υπουργός, σημειώνοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης «προφανώς – και δυστυχώς – δεν διαφωνούν επί της ουσίας, αλλά δεν θέλουν και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στείρα λογική του ΟΧΙ σε όλα. Γιατί δεν συνειδητοποιούν τα μηνύματα της κοινωνίας, που ζητά διαδικασίες πέρα και πάνω από τα κόμματα όπως τα τεστ δεξιοτήτων.».
«Το νομοσχέδιο ξεβολεύει από συνήθειες, αλλάζει νοοτροπίες, ξεριζώνει κατεστημένα, δυσαρεστεί όσους είχαν μάθει να λειτουργούν αλλιώς. Η κοινωνία μας παρακολουθεί με βλέμμα δύσπιστο και καχύποπτο» τόνισε η κ. Κεραμέως και κατέληξε: «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μια μεγάλη τομή. Να αποδείξουμε στην πράξη ότι η ελληνική Πολιτεία επιλέγει τους καλύτερους για τις
καίριες θέσεις ευθύνης στις Διοικήσεις Φορέων του Δημοσίου. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε την καχυποψία της κοινωνίας. Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο Δημόσιο, που θα υπηρετεί καλύτερα κάθε Πολίτη».

Facebook Comments Box

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: