Νέα Καλλιθέας

Πέμπτη 28 Μαρτίου Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου  θα πραγματοποιηθούν στις 19.00 ειδική δημόσια συνεδρίαση και στις 20.00 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας  που θα διεξαχθούν δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 20:00του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του  σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 του Ν.3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019, σας παραθέτουμε την πρόσκληση όπως αναφέρετε στην σελίδα του Δήμου

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 του Ν.3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 του Ν.3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση σχετικά με το έργο: «ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

2. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας, Ιδρυτική Διακήρυξη της «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ».

διάβασε και αυτό  Νίκος Παπαθανάσης Δευτέρα ανοίγουν Κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2024 του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Συμπλήρωση της με αριθ. 17/23-01-2024 (Α.Δ.Α.: 6ΞΗ3ΩΕΚ-ΔΞΔ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Παραγραφή οφειλών και ακύρωση παραστατικών, πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καλλιθέας Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», προς τρίτους (προμηθευτές κ.λπ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου Καλλιθέας ως Προέδρου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και ενός αναπληρωτή του, για το έτος 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

7. Παραχώρηση χώρου τιμής ένεκεν άνευ τιμήματος για την ανέγερση ταφικού μνημείου στη μνήμη του Σπυρίδωνα Πέγιου υπέρ του οποίου συστήθηκε τάφος σαν άτομο που προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην Πατρίδα με την απόφαση ΔΣ 205/2022 και την ταφή σε αυτό των οστών της συζύγου του.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. Τοποθέτηση (19) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αθ. Διάκου 14.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης συνεργασίας της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.) με το Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Κοινοποίηση Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών μεταφορικών μέσων, μηχ/των έργου, λοιπών μηχ/των και οχημάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

διάβασε και αυτό  Καραγκιόζης σήμερα 20.30 στο Δημοτικό στάδιο Καλλιθέας "Το φάντασμα του σαραγιού"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Λήψη απόφασης για την διάθεση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Τήνου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14. Τροποποίηση της απόφασης 251/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας ως προς την εκπροσώπηση του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν ισχύ Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Τροποποίηση της απόφασης 177/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας ως προς την επικαιροποίηση συμμετοχής έξι (6) δημοτικών συμβούλων και πέντε (5) εκπροσώπων μεταναστών και προσφύγων στο «Συμβούλιο Μεταναστών και Προσφύγων» και ορισμού ενός εκ των δημοτικών συμβούλων ως Προέδρου αυτού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024, του με αρ. 99/06-03-2024 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου) επί της οδού Κρέμου αρ. 112 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μπουκουβάλας Βασίλειος

Facebook Comments Box

Απάντηση