Περιφέρειες

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ της ΚΕΔΕ η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών: Κοινός μας στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

H Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός, Θεόδωρος Λιβάνιος και η Υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη συμμετείχαν την Τετάρτη 12 Ιουλίου στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
Η κ. Κεραμέως συνεχάρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρό της και Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Λάζαρο Κυρίζογλου για την ανάληψη των καθηκόντων του και αναφέρθηκε από κοινού με τον κ. Λιβάνιο στους στόχους του Υπουργείου Εσωτερικών στην κατεύθυνση βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όλους τους Έλληνες πολίτες.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων, αναφέρθηκαν και οι παρακάτω:
 Σύνταξη νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο
λειτουργίας που θα αντιμετωπίσει και τον κατακερματισμό διατάξεων που
ρυθμίζουν θέματα αυτοδιοίκησης
 Ενίσχυση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των ΟΤΑ στο πλαίσιο των
δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας
 Εισαγωγή αντικειμενικών δεικτών απόδοσης, αναβάθμιση Κόμβου
Διαλειτουργικότητας, ενεργοποίηση θεσμού Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας
ΟΤΑ, διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας των Δημοτικών Αρχών
 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Δήμων
 Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από τους
Δήμους.

Η Υπουργός Εσωτερικών, κα Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: «Θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση ισχυρή, με ξεκάθαρους κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία, με λειτουργική και τεχνική αυτοτέλεια. Θέλουμε να στηρίξουμε το έργο των Δήμων, να δώσουμε περισσότερα εργαλεία, σε ανθρώπινους πόρους, υλικούς, χρηματοδοτικούς, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, να
στηρίξουμε τους Δήμους από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, μέχρι τους πιο μικρούς νησιώτικους και ορεινούς. Σκοπός μας, να επωφεληθεί κάθε δημότης, κάθε πολίτης, σε κάθε γωνιά της χώρας.».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Αποτελεί προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη των δήμων αλλά και η στελέχωση, η λειτουργική αυτοτέλεια και η δημιουργία βασικών υποδομών στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Σε αυτήν την προσπάθεια θα εξακολουθήσει να συνδράμει και η ΕΕΤΑΑ, με τη συνέχιση της τεχνικής υποστήριξής της. Σε ό,τι αφορά στον Ενιαίο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων σημείωσε χαμηλή ανταπόκριση συμμετοχής, ενώ το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά στην κατάθεση προτάσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά τους ΚΑΠ πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσουμε με τα νέα κριτήρια κατανομής και όποια αύξηση ενδεχομένως προέλθει από τη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας θα πρέπει να
στραφεί στην περιφέρεια.».

Facebook Comments Box

Απάντηση