Νέα Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του του 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέας Σμύρνης επί της Γενναδίου και Αρσακείου 47, τκ 17124.
Τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται, σύμφωνα με την Προκήρυξη με αριθμ. :
629/11-4-2024 (ΑΔΑ: 66Β4ΟΞΩΔ-ΣΔΒ) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Γραφείο Παιδείας (5ος όροφος) στα Γραφεία της ΕΣΕΔΕ Δήμου Νέας Σμύρνης επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 16, στον 5ο όροφο, από τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενη/η ή από εκπρόσωπο του να φέρει σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή ή μέσω gov.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (8:00-13:00) από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 μέχρι και την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος) στην Νέα Σμύρνη.
Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στην γραμματεία της ΕΣΕΔΕ του Δήμου Νέας Σμύρνης ( τηλ. 213 20 25 909) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 μέχρι 13:00 .

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΔΕΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Facebook Comments Box
διάβασε και αυτό  Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΚΕΑΤ

Απάντηση