ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δευτέρα 3 Ιουλίου στις 20.30 Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00 δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση για την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. για παραχώρηση σε ιδιώτη της Δημοτικής καντίνας που βρίσκεται εντός της Πλατείας Δαβάκη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Επικαιροποίηση της αρ. 71/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ύδρας 8-10.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ιατρίδου 132.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 277.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Επαμεινώνδα 72.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κανάρη 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κυζίκου 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κέκροπος 37.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 160.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων 92.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 152.

διάβασε και αυτό  Υποψηφιότητα - Έκπληξη από τον Δημήτρη Κάρναβο η Μαρία Λιγνού στην Β Κοινότητα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

16. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους λόγω χρέωσης σε λάθος πρόσωπο και επαναβεβαίωσή της στον πραγματικό υπόχρεο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Παραχώρηση χώρου τιμής ένεκεν άνευ τιμήματος για τη σύσταση οικογενειακού τάφου σε πρώην Δημοτικό Σύμβουλο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

21. 1. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας» ΚΩΔ. ΟΠΣ ΜΙS 5001284 που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 2868/17-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και παράταση λειτουργίας έως 30/9/2023.
2. Έγκριση τροποποίησης Συμφωνητικού Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Καλλιθέας και ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας».
3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων και την υποβολή της πρότασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Τροποποίηση της με αρ. 361/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου ως προς το σημείο 5.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Ορισμός δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων» καθώς και ορισμός Προέδρου του Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

24. Λήψη απόφασης για την δυνατότητα παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Η. Ν. Κάσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25. Αποδοχή των όρων και την προσχώρηση στην ειδική σύμβαση δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» για το έργο «(ID 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα».

διάβασε και αυτό  Η Νέα Διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

26. Καταβολή ποσών προς εκμισθωτές από τους οποίους ο Δήμος μίσθωσε ακίνητα ιδιοκτησίας τους για στέγαση των διαφόρων υπηρεσιών του που αντιστοιχεί σε αποζημιώσεις χρήσεως για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/05/2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Σκοπευτηρίου αρ. 20, στην Καλλιθέα, σε άπορη-άστεγη οικογένεια του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Facebook Comments Box

Απάντηση