Ευρώπη

Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης

Ευρωπαϊκός Νόμος για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης ενέκριναν σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2023, τα κράτη μέλη της Ευρώπης ενέκριναν με  προσωρινή συμφωνία στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Ένας νόμος που θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του πλουραλισμού και της συντακτικής ανεξαρτησίας εντός της ΕΕ.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνεδρίαση των κρατών-μελών, που έγινε σε επίπεδο πρεσβευτών της ΕΕ (COREPER Ι), η Ελλάδα αναγνώρισε τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στην υποστήριξη των δημοκρατικών αξιών και δήλωσε την ακλόνητη υποστήριξή της για την υιοθέτηση του EMFA.

Οι συγκεκριμένες πηγές ανέφεραν ότι η ισχυρή υποστήριξη της Ελλάδας στο EMFA βασίζεται, επίσης, στο γεγονός ότι πλέον θα δημιουργηθεί ένα αμερόληπτο ενιαίο πλαίσιο εντός της Ένωσης που θα χρησιμεύει ως το πιο αντικειμενικό κριτήριο για την αξιολόγηση του επιπέδου πολυφωνίας σε κάθε κράτος-μέλος. Η υιοθέτηση του EMFA υπογραμμίζει την απομάκρυνση από τη χρήση αναξιόπιστων πηγών που διαστρεβλώνουν την αντικειμενική εικόνα της κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ελλάδα δηλώνει «περήφανη» που ήταν μέρος αυτής της πρωτοβουλίας «ορόσημο». Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή της προς την Τσεχική, Σουηδική, Ισπανική και Βελγική Προεδρία, την Επιτροπή και τους εκπροσώπους της Ομάδας Εργασίας Οπτικοακουστικών και Μέσων Ενημέρωσης, για τις άοκνες προσπάθειες και την αφοσίωση που επέδειξαν στη διαμόρφωση αυτής της κρίσιμης νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρετε στην σελίδα της Ευρωπαικής Ένωσης

Τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν βασικό πυλώνα κάθε δημοκρατίας και είναι απαραίτητα για μια υγιή οικονομία της αγοράς. Σε παγκόσμια κλίμακα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα προπύργιο για τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, θέτοντας ένα πρότυπο ως δημοκρατική ήπειρος. Ωστόσο, υπάρχουν όλο και πιο ανησυχητικές τάσεις. Βασιζόμενη στις προηγούμενες προσπάθειες, η Επιτροπή έχει λάβει ορισμένα μέτρα για την προστασία της ελευθερίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, εκτός από την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Αυτό κορυφώθηκε με την  Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης , η οποία συμφωνήθηκε πολιτικά  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2023, αφού υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

διάβασε και αυτό  Άννα Ασημακοπούλου εκπρόσωπος τύπου Ευρωβουλευτών Νέας Δημοκρατίας

Νέοι κανόνες για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης

Ο ευρωπαϊκός νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα θεσπίσει ένα νέο σύνολο κανόνων για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ. Θα διασφαλίσουν ότι τα μέσα ενημέρωσης –δημόσια και ιδιωτικά– μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα διασυνοριακά στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, χωρίς αδικαιολόγητη πίεση και λαμβάνοντας υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χώρου των μέσων ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων, ο ευρωπαϊκός νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα

 • Προστατέψτε τη συντακτική ανεξαρτησία
 • Προστατέψτε τις δημοσιογραφικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης spyware
 • Διασφάλιση της ανεξάρτητης λειτουργίας των δημοσίων μέσων ενημέρωσης
 • Ενίσχυση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης
 • Προστατέψτε τα μέσα από αδικαιολόγητη κατάργηση διαδικτυακού περιεχομένου από πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες
 • Εισαγωγή δικαιώματος προσαρμογής της προσφοράς πολυμέσων σε συσκευές και διεπαφές
 • Ενίσχυση της διαφάνειας στην κρατική διαφήμιση για παρόχους υπηρεσιών πολυμέσων και διαδικτυακές πλατφόρμες
 • Να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη παρέχουν αξιολόγηση του αντίκτυπου των βασικών συγκεντρώσεων της αγοράς των μέσων ενημέρωσης στον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και τη συντακτική ανεξαρτησία
 • Ενισχύστε τη διαφάνεια στη μέτρηση κοινού για τους παρόχους υπηρεσιών πολυμέσων και τους διαφημιστές

Θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών ΜΜΕ, το οποίο θα αποτελείται από εθνικές αρχές μέσων ενημέρωσης και θα επικουρείται από μια γραμματεία της Επιτροπής. Το συμβούλιο, μεταξύ άλλων, θα προωθήσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης.

Υποστήριξη της ΕΕ για τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης

Υπάρχουν επίσης διάφοροι τρόποι με τους οποίους η ΕΕ υποστηρίζει την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων:

 • Έχοντας  συμβούλια τύπου και μέσων ενημέρωσης  που ενισχύουν τη θέση των συμβουλίων τύπου και μέσων ενημέρωσης σε ένα συγκλίνον περιβάλλον μέσων ενημέρωσης (Προϋπολογισμός: 0,9 εκατ. €)
 • Εφαρμογή  συστήματος παρακολούθησης ιδιοκτησίας μέσων  για την παροχή βάσης δεδομένων σε χώρα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία μέσων (Προϋπολογισμός: 500.000 €)
 • Παροχή  επιχορηγήσεων για την υποστήριξη της καινοτομίας  των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και την τόνωση του πλουραλισμού (Προϋπολογισμός: 2 εκατ. ευρώ)
 • Διαθέτοντας  μηχανισμό ταχείας αντίδρασης  για την παροχή πρακτικής βοήθειας για την προστασία των δημοσιογράφων που απειλούνται (Προϋπολογισμός: 3,1 εκατ. ευρώ)
 • Εφαρμογή Παρακολούθησης του  Πλουραλισμού των Μέσων Ενημέρωσης  για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης (Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. ευρώ)
 • Υποστήριξη της επανεγγραφής για τομείς των μέσων ενημέρωσης που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δημοκρατία (όπως η τοπική και η ερευνητική δημοσιογραφία, το δημόσιο συμφέρον και τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης) ως μέρος των Συμπράξεων Δημοσιογραφίας της Δημιουργικής Ευρώπης (Προϋπολογισμός: 5 εκατ. ευρώ)
 • Δημιουργία κόμβου ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης για την υποστήριξη των υφιστάμενων και καθιερωμένων ανεξάρτητων ρωσικών και λευκορωσικών μέσων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ (Προϋπολογισμός: 2,9 εκατομμύρια ευρώ)
διάβασε και αυτό  Δημήτρης Κάρναβος χρειαζόμαστε επειγόντως καλύτερο περιβάλλον, υγιέστερες πόλεις και καθαρότερο αέρα

Πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ- Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Facebook Comments Box

Απάντηση