Νέα Καλλιθέας

Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας Τρίτη 23 Ιανουαρίου στις 19.00

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί δημοτικό συμβούλιο όπως αναφέρεται στην διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Καλλιθέας με 35 θέματα ημερήσιας διάταξης

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 του Ν.3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στη Δημοτική Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Καλλιθέας «ΔΑΕΚ Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καλλιθέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας 6 ΙΔΟΧ εργαζομένων του Δήμου σε ωράριο πλήρους απασχόλησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Τροποποίηση της 347/2023 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού δύο Δημ. Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση & εκμίσθωση κινητών και ακινήτων για το 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Πρόγραμμα δράσης 2024 του σωματείου ΘΗΣΕΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Καθορισμός εξόδων κηδείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Κύρωση της απόφασης Δημάρχου 27/2024 (ΑΔΑ: 9ΩΨΓΩΕΚ-ΩΝΔ) και εξουσιοδότηση της ταμία και της ταμειακής διαχειρίστριας για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Καλλιθέας και του Συ.Δ.Ν.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Καθορισμός Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2024.

διάβασε και αυτό  5- 8 Ιουνίου πάμε Φεστιβάλ Ανακύκλωσης στη Πλατεία Δαβάκη Καλλιθέας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων (ΚΑ 00.6223.0001).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

13. Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Ορισμός εκπροσώπων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Κατανομή Επιχορήγησης A’ ΔΟΣΗΣ έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Ορισμός μελών νέας επιτροπής 16ου Μαθητικού Φεστιβάλ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19. Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηλέκτρας 20-24.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 303-305.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων 92.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σκοπευτηρίου 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κομνηνών 8-10.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σοφοκλέους 182Β.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Πλάτωνος 153.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Κοπή 1 δέντρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

29. Λήψη απόφασης για την δυνατότητα παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Κυθήρων.

διάβασε και αυτό  Παναγιώτης Κοττέας μαζί με Δημήτρη Κάρναβο γιατί η Καλλιθέα Συνεχίζει να Αλλάζει

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Λήψη απόφασης για την δυνατότητα παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Δωρίδος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής «Δημοτική Επιτροπή Αιμοδοσίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας για τον Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Έγκριση διαδικασίας, κριτηρίων και δικαιολογητικών καταβολής οικονομικού βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Καλλιθέας περιόδου Πάσχα 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

34. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 900-1.200 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα για στέγαση υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δόμησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-1ου ορόφου) επί της οδού Σπάρτης αρ. 102 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουκουβάλας Βασίλειος

 

 

Facebook Comments Box

Απάντηση