Νέα Καλλιθέας

Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας 29 Αυγούστου live στην Kalitheapress-Kalithearadio

Τρίτη 29 Αυγούστου στις 20.00 θα διεξαχθεί  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας την οποία θα μπορείτε να παρακολουθήσετε live από την www.Kalitheapress.gr από το Kalithearadio δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη  βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης  τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Μεταφορά από τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ. στο Δήμο Καλλιθέας δύο (2) εργαζομένων ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί των οδών Ηλέκτρας 60 & Ελ. Βενιζέλου, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Α. Σ. του Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί των οδών Μεταμορφώσεως & Περικλέους, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Α. Α. του Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Σιβιτανίδου 7, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον Θ.Π. Μ. Α. του Φ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

9. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και πρόταση αποζημίωσης επί του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης για το έργο: Ανακαίνιση Σχολικού Προπονητηρίου στην οδό Νικ. Ζερβού.

διάβασε και αυτό  Δημήτρης Κάρναβος Σημαντικό βήμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ομάδας έργου για την υπηρεσία «Σχέδιο Αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

12. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας Δημόσιων Νηπιαγωγείων του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Αντικατάσταση μελών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 9.500 ευρώ οικ. έτους 2023 σε Συλλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. Έγκριση: 1.Επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ, 2.Έγκριση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού και πλήρωση κενών θέσεων για την υφιστάμενη Κεντρική Δομή και ΚΕΜ, 3.Επικαιροποίηση του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης και 4.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την απαιτούμενη τροποποίηση της ΑΙΜ για την ΠΠ 2014-2020 διότι πρόκειται για συνεχιζόμενη δομή.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας στην Πράξη με τίτλο «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής» στο Πρόγραμμα «Αττική».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

 

Facebook Comments Box

Απάντηση

%d