Νέα Καλλιθέας

Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας Πέμπτη 27 Ιουλίου live στο Kalithea Tv

Την  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθείδια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και στο Kalithea Tv πατώντας στο live

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 2.398,13 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικ. φορέων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση της με αρ. 45/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έγκριση της με αρ. 46/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση της αρ. 69/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί διαχειριστικού ελέγχου οικ. χρήσης 2022 ορισμός ορκωτών λογιστών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Ενστάσεις κατά της 106/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 336 του Δήμου Καλλιθέας κατόπιν άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

8. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους και την επαναβεβαίωσή τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Εισήγηση για τροποποίηση των τμηματικών ενδιάμεσων προθεσμιών της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».

διάβασε και αυτό  Τηλεδιάσκεψη Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με Πρόεδρο ΠΕΔ Αττικής και 50 Δημάρχων Αττικής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Έγκριση 1ης ΣΣΕ, 2ου ΑΠΕ & 4ης παράτασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και την ομάδας εργασίας για την υπηρεσία «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 224/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Διαπίστωση παραλαβής παρασχεθεισών εργασιών & συγκρότηση επιτροπής παραλαβής κατ’ άρθρο 219 παρ. 6 ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Κοπή 1 δέντρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Πλάτωνος 161.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων 103.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αριστείδου 190.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 130-132.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αγίων Πάντων 51.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αραπάκη 101 & Φορνέζη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 112 & Ιφιγενείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κυδωνίων 3.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 60.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

25. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 11.000 ευρώ οικ. έτους 2023 σε Συλλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων, αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018 & 706/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

διάβασε και αυτό  Θλίψη Στο ΓΣ Καλλιθέα

27. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση προμήθειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Περί έγκρισης τρίμηνης μετάθεσης χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Καλλιθέας στο Πρόγραμμα Αττική κατόπιν της πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Συνέχιση δομών παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υποβολή της πρότασης και την υπογραφή των σχετικών προς αυτήν εγγράφων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Λήψη απόφασης Δ.Σ. Καλλιθέας περί παράτασης λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

33. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ

34. Συνδιοργάνωση Συνεδρίου Δήμου Καλλιθέας με Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

35. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

διάβασε και αυτό  Άκης Τσελέντης Προσοχή αναμένεται μεγάλος Σεισμός

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

36. Γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής γάλακτος των εργαζομένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε τέσσερις συλλήψεις για την πτώση…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: