Κοινωνία

Επίδομα στους ανάδοχους γονείς

Νέο επίδομα σε ανάδοχους γονείς ύψους 325 και 375 ευρώ από το ΟΠΕΚΑ είναι μια οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του ανάδοχου παιδιού σας.

Συγκεκριμένα στην σελίδα paidi.gov.gr αναφέρει

“Στην περίπτωση της υιοθεσίας ισχύει ότι και για τις βιολογικές οικογένειες (σε σχέση με το οικογενειακό επίδομα, την ασφαλιστική κάλυψη, τυχόν επιδόματα αναπηρίας κλπ.) Το παιδί είναι μέλος της οικογένειας με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.
Όσον αφορά την αναδοχή, παρέχονται επιπλέον:

  • Οικονομική ενίσχυση στην ανάδοχη οικογένεια για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού για όλη την διάρκεια της αναδοχής και για το χρονικό διάστημα φοίτησης και στράτευσης με όριο τα 26 έτη της ηλικίας του. Η οικονομική ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά.
  • Προτεραιότητα στην εγγραφή και δωρεάν φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, φοιτητικές εστίες, παιδικές κατασκηνώσεις.”

Προϋποθέσεις για το επίδομα αναδοχής του ΟΠΕΚΑ να έχετε οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση όπως αυτά ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο να έχει καταχωριστεί η αναδοχή που έχετε συνάψει στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων από τους φορείς εποπτείας. Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση ατόμου σε αναδοχή, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:

 

οι ανάδοχοι γονείς στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, εκτός εάν αυτό φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

 

το ίδιο το ενήλικο άτομο σε αναδοχή για κάθε άλλη περίπτωση. Στοιχεία για το επίδομα αναδοχής του ΟΠΕΚΑ
Το ύψος του επιδόματος είναι:

διάβασε και αυτό  Θεσσαλονίκη: Σοκ προκαλεί βίντεο από ληστεία στα ΕΛΤΑ στη Χαλάστρα video

τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325€) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι
τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375 €) για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία και τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση προσαυξάνεται καθώς η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονα και επιπρόσθετα με το επίδομα αναδοχής να αιτηθείτε είτε για:

το ανάλογο προνοιακό επίδομα που τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
την πιστοποίηση της αναπηρίας του από τα ΚΕΠΑ για να λάβετε στη συνέχεια το προνοιακό επίδομα
Τι θα χρειαστείτε για την αίτηση
Θα χρειαστείτε να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας συμπληρώσετε το IBAN του λογαριασμού σας σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
συμπληρώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) να επισυνάψετε τυχόν την βεβαίωση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του ανάδοχου τέκνου

ρεπορτάζ Δημήτρης Μπιζιώτας

Facebook Comments Box

Απάντηση