ΕλλάδαΟικονομία

Έρχεται νέο πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας για πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και το οποίο θα εκδίδεται με εξπρές διαδικασίες από ειδική ψηφιακή πλατφόρμα έρχεται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο βάζοντας τέλος σε ακόμα μία εστία ταλαιπωρίας στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Το νέο ηλεκτρονικό έγγραφο που θα υποκαταστήσει τα σημερινά αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας, θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα από τους ενδιαφερόμενους θα διενεργείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας.

Επισημαίνεται ότι το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει τα εξής:

– Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.

– Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

– Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η παραγωγική λειτουργία πλατφόρμας αναμένεται να ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

διάβασε και αυτό  17 Χρόνια Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου 12.8.2004 – 2021 με την ματιά της 17 χρόνης Ευαγγελίνας Κακαβά

Όσον αφορά στη φορολογική ενημερότητα υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι ακόμη και εάν έχουν ρυθμισμένες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν πλέον τη δυνατότητα να λάβουν μέσα σε λίγα λεπτά το σχετικό το πιστοποιητικό που είναι απαραίτητο για τις συναλλαγές τους όπως τη μεταβίβαση ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

Facebook Comments Box

Απάντηση