570.000 € για την επισκευή των σχολικών μας κτιρίων και των αύλειων χώρων τους από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και με ίδιους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση των σχολικών του κτιρίων προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας  για το έργο: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», συνολικού ποσού  253.403,40€ (προϋπολογισμού 567.690€).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και από το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών όπως και την απρόσκοπτη πρόσβαση ΑΜΕΑ στους χώρους του 1ου και 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Ταύρου, του 2ου Λυκείου, του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Δημοτικού Μοσχάτου .

Για την υλοποίηση αυτού του έργου ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου με την από 25-9-18 διακήρυξή του, προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου, προϋπολογισμού 567.690€, σύμφωνα με την 5/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στη συνέχεια διεξήχθη διαγωνισμός από τον οποίο αναδείχτηκε ο ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 55,57%. Μετά την έγκριση της διαδικασίας του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, υπογράφηκε η σύμβαση στις 21 Μαρτίου 2019.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή του έργου της συντήρησης  των σχολικών κτιρίων, των αύλειων χώρων και των λοιπών παρεμβάσεων συνεχίζουμε την αναβάθμιση των σχολικών μας κτιρίων, προκειμένου να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, σε σχολεία ασφαλή, με απρόσκοπτη πρόσβαση για τους μαθητές με ειδικές ικανότητες. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και  με ίδιους πόρους, λόγω της ορθής οικονομικής μας διαχείρισης και της εξοικονόμησης πόρων. Με έργο τιμούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Facebook Comments Box

Απάντηση