Αττική

140 προσλήψεις στην Ακρόπολη

Ξεκινούν από σήμερα, Παρασκευή, οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη του Μουσείου της Ακρόπολης, η οποία εκδόθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2024 και προβλέπει πρόσληψη συνολικά 140 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και εισόδου του Μουσείου.

Οι 140 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 8μηνη διάρκεια όπως αναφέρει η προκύρηξη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, 2024.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ Φυλάκων – 95 θέσεις
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 45 θέσεις

Να σημειωθεί ότι οι επιλεγέντες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θα απασχοληθούν σε διαχείριση ταμείου, έκδοση εισιτηρίων και η εργασία παρέχεται σε βάρδιες με κυλιόμενο ωράριο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή [μετά από τηλεφωνικό ραντεβού τηλ. επικοινωνίας 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420, στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες (από τις 08:30 μέχρι τις 13:30)], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, 2024. 

διάβασε και αυτό  Ο Πύργος της Βασιλίσσης. Τα κτήματα του, ένας παράδεισος μέσα στο αστικό τοπίο

 

Facebook Comments Box

Απάντηση