Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού

Πέρασε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το τίτλο «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».

Πέρασε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το τίτλο «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Κώστας Στρατής, υποστήριξε ότι ο νόμος θέτει πλέον σε νέες βάσεις τις κοινωνικές παροχές που το Υπουργείο παρέχει στους υπαλλήλους του και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, οδηγώντας με παραδειγματικό τρόπο στην εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

Σχετικά με το Ταμείο, το οποίο ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για κακοδιαχείριση, ο κ. Στρατής σημείωσε πως ανοίγει «ο δρόμος για τη δημιουργία ενός Ταμείου που θα είναι υπόθεση αποκλειστικά των εργαζομένων και πραγματικής αλληλοβοήθειας, ενώ δεν θα επιτρέπει να δημιουργηθούν εκ νέου σχέσεις διαπλοκής μεταξύ πολιτικής και συνδικαλιστικής ηγεσίας».

Όσον αφορά στην κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ο κ. Στρατής τόνισε ότι με το νομοσχέδιο επιλύεται μια διοικητική και γραφειοκρατική παραδοξότητα δέκα και πλέον χρόνων, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου αλλά και τους εργαζόμενους του υπό κατάργηση οργανισμού.

Για τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Στρατής έδωσε έμφαση στις θετικές συνέπειες που θα έχουν τόσο οι διατάξεις που αφορούν ζητήματα νησιωτικότητας, όσο και η επικείμενη προγραμματική σύμβαση μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού και υπουργείου Παιδείας, με αντικείμενο την επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.

Παρατηρήσεις του Συλλόγου  Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Συλλόγος Ελλήνων Αρχαιολόγων εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων του ΥΠΠΟ, κυρίως επειδή αφενός «διατηρούνται οι ισχύουσες κοινωνικές παροχές προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού» και αφετέρου «διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας του προσωπικού του Ταμείου με τη μεταφορά τους στο ΥΠΠΟΑ.

»Στην κατεύθυνση, πάντως, της ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ, θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα και η εξαγγελθείσα θεσμοθέτηση του επιδόματος παιδικού σταθμού για τους εργαζόμενους που δεν εξυπηρετούνται από τον παιδικό σταθμό και κυρίως όσους υπηρετούν εκτός Αθηνών», τονίζει ο ΣΕΑ.

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου σημειώνεται ότι «σε θετική κατεύθυνση κινείται και η προβλεπόμενη κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, με την ταυτόχρονη μεταφορά του προσωπικού του στο Μουσείο Ακρόπολης». Ωστόσο, «παραμένει ανοιχτό το ευρύτερο ζήτημα της λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης ως ΝΠΔΔ, αποκομμένο από τη δομή του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταταγούν σε οργανικές θέσεις και όχι σε προσωποπαγείς, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου».

Ο ΣΕΑ εκφράζει επίσης την ικανοποίηση και συμφωνία του με την επαναφορά του «επιδόματος της νήσου Δήλου», καθώς και «με την τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοια της απεικόνισης κινητών και ακίνητων μνημείων, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις ψηφιακές αναπαραστάσεις και τις τρισδιάστατες απεικονίσεις».

Όμως, το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει «την απορία του και την αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη απόσυρση, ήδη με την πρωτολογία του υφυπουργού Πολιτισμού στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, της ρύθμισης για τη διεύρυνση του δικαιώματος χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στους υπαλλήλους των ειδικοτήτων ΠΕ Ιστορικών και ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών». Σύμφωνα με τον ΣΕΑ, η παραπάνω ρύθμιση «θα πρέπει να επανέλθει, καθώς, όπως ορθά επισημαίνεται εξάλλου στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θεραπεύει μια άνιση και αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών των ειδικοτήτων».

Τέλος, εκφράζεται ανησυχία επειδή από το συζητούμενο σχέδιο νόμου «απουσιάζει η εξαγγελθείσα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ νομοθετική ρύθμιση “για τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της κυριότητας μνημείων ανεξαρτήτως χρονολόγησης, αλλά και αποκλειστικών δικαιωμάτων διαχείρισης και διοίκησης για μνημεία και εν γένει ακίνητα αρμοδιότητάς του, προς το σκοπό της ασφάλειας δικαίου στο διηνεκές και του αποκλεισμού του κινδύνου χρήσης τους για σκοπούς αλλότριους του προορισμού τους”».

Όπως τονίζεται στη ανακοίνωση του ΣΕΑ, η συμπερίληψη της σχετικής ρύθμισης στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, για την οποία υπήρξε «ρητή δέσμευση», «ήταν απόρροια του ζητήματος που προέκυψε με τη μεταβίβαση ακινήτων, του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων μνημείων και εν γένει ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ, στην ΕΤΑΔ-Υπερταμείο, θέμα που ανέδειξε με τις συνεχείς παρεμβάσεις του την προηγούμενη περίοδο ο ΣΕΑ και απασχόλησε και απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΣΕΑ απηύθυνε σχετική ερώτηση στην υπουργό και στον υφυπουργό, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για την εισαγωγή της συγκεκριμένης τροπολογίας στο επόμενο νομοθέτημα του ΥΠΠΟΑ, που βρίσκεται υπό επεξεργασία».

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου ενσωματώνεται και η τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 147/2017 (Α’192) κατά το μέρος που αφορούν στη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Με την τροπολογία, ορίζονται τα τυπικά απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου, προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα ανάληψης υπηρεσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων και διαγράφεται η πρόβλεψη αναγνώρισης χρόνου απόσπασης ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου τμήματος.

Τη σχετική ρύθμιση υποστήριξε στην Ολομέλεια ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος τόνισε ότι, πέραν των συγκεκριμένων αλλαγών που γίνονται, το πιο ουσιαστικό είναι να καταστεί ουσιαστική η παρουσία της χώρας μας σε αυτούς τους Οργανισμούς.

«Δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα η πραγματικότητα. Ουσιαστική παρουσία σημαίνει και να συμμετέχουμε ενεργά και να έχουμε ως χώρα άποψη για τα θέματα και τις πολιτικές που συζητούνται και διαμορφώνονται. Το δεύτερο, επίσης, σημαντικό είναι να αντλούμε γνώση, εμπειρίες και καλές πρακτικές από αυτήν τη συμμετοχή μας», τόνισε ο κ. Δραγασάκης και προσέθεσε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τους τελευταίους μήνες, τα οποία αρχίζουν και αποδίδουν.

efsyn.gr

Facebook Comments Box

Απάντηση