Χορήγηση επιδόματος για τις ζημιές από το σεισμό στις 19/7/2019

για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών εντός της ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής

Οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις (επισυναπτόμενα έγγραφα) μπορούν να γίνονται από πολίτες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις από 1/8/2019 έως 19/8/2019, 8.30-13.00 στο Τμήμα Πρόνοιας, Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος (3ος όροφος) στην κ. Τασιούλα Χρυσούλα.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες εκτός της αίτησης/υπευθύνων δηλώσεων:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
  2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

θα πρέπει να προσκομίσουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
  2. Τελευταίο Ε9 μαζί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας
  3. Βεβαίωση Πυροσβεστικής σε περίπτωση πυρκαγιάς

Ενημερώνουμε ότι αν οι δικαιούχοι είναι άνω του ενός, η ενίσχυση δίνεται σε έναν κατόπιν εξουσιοδότησης των υπολοίπων. Αρμόδια επιτροπή του Δήμου θα επισκεφθεί στο νομίμως οριζόμενο διάστημα τις οικίες των αιτούντων προκειμένου να διαπιστωθεί και να εκτιμηθεί η ζημιά (Κ.Υ.Α. 33862/ΦΕΚ 1699 Β΄/16-5-2019).

πηγή: http://www.kallithea.gr

Facebook Comments Box

Απάντηση