ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Αρχείο kallitheapress

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  είναι ένα ευέλικτο και δυναμικό Πανεπιστήμιο που ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα ζωής και την αειφορία, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της διαχείρισης αποβλήτων. Ο λόγος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά διδάσκοντα το κατατάσσουν στην 3η καλύτερη θέση στην Ελλάδα, ενώ την τελευταία δεκαετία υλοποιήθηκαν σε αυτό πάνω από 300 ερευνητικά προγράμματα, δίνοντας και πάλι έναν από τους υψηλότερους δείκτες έργων ανά διδάσκοντα στη χώρα. Μέσω των προγραμμάτων αυτών, το HUA έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο, υψηλής ποιότητας δίκτυο συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αποτελεί, κατά χρονολογική σειρά ιδρύσεως, το 18ο Α.Ε.Ι. της χώρας. Ιδρύθηκε με το άρθρ. 9 του Ν.1894/90 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 17 του Ν. 1966/91 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γεωργίου Καραμπατζού (†2011).

Ο σχεδιασμός και η όλη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου έχει στηριχθεί σε διεθνή πρότυπα και σε επιστημονική μελέτη, που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με εντολή του τότε Υπουργού Παιδείας.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.

Σήμερα το Πανεπιστήμιο διαθέτει τέσσερα προπτυχιακά Τμήματα: το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, που λειτουργεί από το 1993, το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής (από το 1994), το Τμήμα Γεωγραφίας (από το 2000) και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (από το 2007). Λειτουργούν επίσης και τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή», Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» και «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Facebook Comments Box

Απάντηση