Συναντήση με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαθητικού Φεστιβάλ,

Συναντήθηκα με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαθητικού Φεστιβάλ, τα όποια προσφέρουν ανιδιοτελώς και εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στους μαθητές της πόλης μας.

Το Μαθητικό Φεστιβάλ είναι ο πιο πετυχημένος θεσμός που παρεμβαίνει στην πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου μας. Η συνεργασία των δασκάλων, των καθηγητών, των εθελοντριών και η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών δημιουργούν ένα νέο πολιτιστικό γίγνεσθαι στην πόλη μας.
Το Μαθητικό Φεστιβάλ, παρά τις προσπάθειες των εθελοντριών, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε στασιμότητα με ευθύνη της διοίκησης του Δήμου .

Δεσμεύτηκα για την αναβάθμιση του Μαθητικού Φεστιβάλ, με κάθε μέσο, ώστε να ενισχυθεί η ερασιτεχνική πολιτιστική δημιουργία.

Σε μια περίοδο κρίσης αξιών, προτύπων και ιδανικών, ο ανιδιοτελής εθελοντισμός και η αθρόα συμμετοχή των μαθητών στα πολιτιστικά δρώμενα, αποτελούν πηγή αισιοδοξίας για όλους μας.

Facebook Comments Box

Απάντηση