Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

  • Απόφαση 405/2018 της Οικ. Επιτροπής

2. Ανάκληση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση της με αρ. 205/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

  • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – Απόφαση 205/2018 Δ.Σ. – Προυπ. 2019

4. Έγκριση της με αρ. 120/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για τον Προϋπολογισμό 2019, την Στοχοθεσία και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

  • Απόφαση 120/2018 Δ.Σ ΔΗΚΕΚ
  • Έντυπο Στοχοθεσίας 2019
  • ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019
  • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019
  • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

5. Έγκριση της με αρ. 111/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

  • Απόφαση 111/2018 Δ.Σ. ΔΗΚΕΚ
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΚΕΚ 2017

6. Έγκριση της με αρ. 121/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

  • Απόφαση 121/2018 Δ.Σ. ΔΗΚΕΚ

7. Πρόγραμμα δράσης 2019 του σωματείου ΘΗΣΕΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Α) Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης δαπάνης ποσού ύψους 93,73 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού. Β) Έγκριση αντιστοίχου πρωτοκόλλου Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Α) Έγκριση δαπάνης ταφής απόρων δημοτών και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας. Β) Έγκριση αντιστοίχου πρωτοκόλλου Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών προς εξειδίκευση πιστώσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

13. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ AΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης «Επισκευή ανελκυστήρα στο 6ο Γυμνάσιο Καλλιθέας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19. Χαρακτηρισμός υλικού ως αχρήστου και εκποίηση αυτού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

20. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Τροποποίηση της με αριθ. 610/2018 (ΑΔΑ: Ψ42ΔΩΕΚ-ΡΙ5) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Μερική τροποποίηση κανονισμού Ωδείου της με αρ. 522/2018 αποφ. Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Περί έγκρισης αμοιβής επιτροπής πτυχιακών εξετάσεων ανώτερων θεωρητικών και σχολής πιάνου της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Έγκριση: 1. Μελών καλλιτεχνικού συνόλου ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 2. Ορισμός μελών Χορωδιακής Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δημοτικού Ωδείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

28. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλλιθέας και του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για δημιουργία Τοπικού Κέντρου Ενημέρωσης και Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την προμήθεια εδεσμάτων και γλυκών για το «Χριστουγεννιάτικο περίπτερο» από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπάνης για τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος, για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 € για κάθε αιτούντα από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

31. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 09/2018 απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών Η/Μ όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 09/2018 απόφαση Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για τις παρακάτω εργασίες-υπηρεσίες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

37. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

38. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΤΗΣ Η εν ψυχρώ δολοφονία του…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: