Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Τροποποίηση της με αρ. 398/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση χορήγησης αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (ενός ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού χαρτοπαιξίας) εντός καταστήματος καφενείου-σνακ μπαρ επί της οδού Μπουμπουλίνας 8-10.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Προέγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Προέγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτιστικών-λαμπτήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση της με αρ. 53/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση της με αρ. 33/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για την Στοχοθεσία 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Ανάκληση της απόφασης 148/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Διαγραφή οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο, προκειμένου να βεβαιωθεί στην πραγματική οφειλέτρια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

11. Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Διαγραφή χρέωσης δημοτικών τελών σε ακίνητο και μη ηλεκτροδοτούμενο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Διαγραφές χρεώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και μελέτης εφαρμογής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Αποδοχή συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Έγκριση 5ου ΠΚΤΜΝΕ και 5ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Περί έγκρισης διενέργειας εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Περί έγκρισης διενέργειας εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας όλων εκείνων των ενεργειών που είναι απαραίτητες, προκειμένου να βρεθούν Ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες προς αδερφοποίηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων στης Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Περί έγκρισης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης και διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής την 21η Ιουνίου 2019, από το μουσικό δυναμικό του Δημοτικού Ωδείου, προς εξειδίκευση πιστώσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

37. Γνωμοδότηση επί της προτάσεως Ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης σε Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

38. Αποδοχή και κατανομή Επιχορήγησης, Β’ ΔΟΣΗΣ έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

39. Τροποποίηση της με αριθ. 173/2019 (ΑΔΑ: Ω32ΣΩΕΚ-Ι05) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

40. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως προμήθειας ενός πλυντηρίου κάδου για την υπηρεσία καθαριότητας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

41. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019, του με αρ. 90/25-02-2019 αποσπάσματος πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Σωματείου «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

42. Περί έγκρισης συνέχισης για το τρέχον έτος παραχώρησης χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ένταξης Μεταναστών, στο ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156 (2ος όροφος), η μίσθωση του οποίου παρατάθηκε έως τις 31/12/2019 με απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

43. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων του Δήμου προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

44. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων του Δήμου προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

45. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 8 και 9/5/2019, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

46. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών», στις 26-6-2019 στην πλατεία Κύπρου από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

47. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την διοργάνωση εκδήλωσης «17η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών» στις 25-9-2019 από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

48. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 14-6-2019 από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

49. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας ως μέλος στα ευρωπαϊκά δίκτυα με τίτλο «EUROMED CITIES NETWORK» και «ERRIN» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα για τη συμμετοχή μας, καθώς και έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης ετήσιων συνδρομών για το έτος 2019 προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

50. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών/εργασιών/ εκδηλώσεων του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

Facebook Comments Box

Απάντηση