Νέα Καλλιθέας

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30,βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 284-286, ιδιοκτησίας της εταιρείας με επωνυμία «JACK POT 99 MON. I.K.E.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. CRISAN SEBASTIAN.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Χωροθέτηση & τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών Αγ. Ελεούσα της Β’ Πειραιά & Τζιτζιφιές της Β’ Πειραιά (ημέρα Τρίτη).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Νέα τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 182/2016 (Κανονισμός Δημοτικού Κοιμητηρίου).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Διαβίβαση της με αρ. 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για μετατόπιση περιπτέρου από τη Λεωφ. Ποσειδώνος 24 σε νέα θέση επί της Λ. Συγγρού 136, έμπροσθεν του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των ν.π.δ.δ. για το έτος 2019, συνεχιζόμενο στο έτος 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Περί Συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Διαγραφή οφειλής θανόντος οφειλέτη και επαναβεβαίωσή της στους κληρονόμους κατά το ποσοστό κληρονομιάς του καθενός.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

11. Διαγραφή χρεώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ανακατανομή ΣΑΤΑ.

διάβασε και αυτό  Δημήτρης Κάρναβος : Ολοκληρώνουμε την κοπή σπασμένων κλαδιών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Έγκριση 4ου ΠΚΤΜΝΕ, 4ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2015)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Περί έγκρισης διενέργειας εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Περί έγκρισης διενέργειας εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

22. Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου μητρώου αρρένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

23. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης εκδήλωσης διημέρου φεστιβάλ χορωδιών παιδικής-εφηβικής και μικτής χορωδίας Δήμου Καλλιθέας με την συμμετοχή χορωδιών από άλλους Δήμους το Σάββατο 13 & την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου (Κινηματογράφος «Καλυψώ» & Δημοτ. Θέατρο) προς εξειδίκευση πιστώσεως.

διάβασε και αυτό  «Τα Ελληνάκια», μουσικοχορευτική παράσταση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης εκδήλωσης διημέρου φεστιβάλ χορωδιών παιδικής-εφηβικής και μικτής χορωδίας Δήμου Καλλιθέας με την συμμετοχή χορωδιών από άλλους Δήμους το Σάββατο 13 & την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου (Κινηματογράφος «Καλυψώ» & Δημοτ. Θέατρο) προς εξειδίκευση πιστώσεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Αποδοχή και κατανομή, συμπληρωματικής κατανομής οικ. έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

35. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Καλλιθέας με το Ν.Π.Ι.Δ. Παμποντιακός Σύλλογος «Η ΑΡΓΩ» με σκοπό την αποτελεσματικότερη και συντονισμένη άσκηση του έργου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης έναντι κυρίως των ομογενών Ελλήνων του Πόντου από την Πρώην Σοβιετική Ένωση καθώς και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ποντιακού ελληνισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την διοργάνωση εγκαινίων του Α’ Κ.Α.Π.Η. από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

37. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπάνης για τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος, για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 € για κάθε αιτούντα από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

38. Περί έγκρισης πραγματοποίησης επιχορήγησης ποσού 3.000 ευρώ στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλλιθέας.

διάβασε και αυτό  Δήμος Καλλιθέας Δίπλα στους Πολίτες με Δωρεάν Rapid Test στα Δημοτικά Ιατρεία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

39. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 613/2018 και με ΑΔΑ: 7227ΩΕΚ-ΓΧ4 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

40. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κατ’ άρθρο 281 παρ. 3 ν. 3463/2006.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

41. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 900-1.200 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα για στέγαση υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δόμησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

42. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών/εργασιών /εκδηλώσεων του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

43. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 9/2018 και 10/2019 αποφάσεις Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

44. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών όπως ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 09/2018 – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- και 10/2019 αποφάσεις Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

45. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 10/2019 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

46. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 και 10/2019 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

47. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για τις παρακάτω εργασίες-υπηρεσίες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

πηγή: http://www.kallithea.gr

Facebook Comments Box

Απάντηση