Κοινωνία

Προσλήψεις με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ στην ΕΛΑΣ

«Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022».

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή
και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.

Ανακοινώνουμε
Τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα,
κατά έτος σπουδών και τις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής,
  τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 28/4/2021 μόνο ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου).
  Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
 2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
  επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.
 3. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ου.
 4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/α χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
 • Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
 • Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
  όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της υποψήφιου/ας να δηλώσει άμεσα
  στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που κατέθεσε και λαμβάνονται
  υπόψη για τον διορισμό του/της.
διάβασε και αυτό  ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ -Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ/ΑΙΤΗΣΗ

Πηγή: ergasia.gr


Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Κάθε λόγο να χαίρονται έχουν τα μέλη τριών πολύ γνωστών…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: