Προκήρυξη 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 202 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 592/23-01-2019 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι να αναπτύξουν οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του υπομέτρου είναι τα εξής:

  1. Δικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  από 18 έως 61 ετών,  μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (εκτός μερικών εξαιρέσεων) με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), να έχουν την τριετία 2015-2017 μέσο όρο α) ατομικών αγροτικών εισοδημάτων από 0,01 ευρώ έως και 3.000 € και β) συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων έως και 15.000 €.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2018 για το σύνολο της γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης διάρκειας υλοποίησης του 3 -4 ετών.
  4. Η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση και να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους.
  5. Η οικονομική στήριξη, ανέρχεται στα 14.000 Ευρώ και παρέχεται στους δικαιούχους κατ’ αποκοπή σε δυο δόσεις.

Η  υποβολή αιτήσεων στήριξης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

Η κατάθεση του φυσικού φακέλου θα πραγματοποιηθεί από 16-5-2019 έως 29-5-2019, στην αρμόδια για την περιοχή μας υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων.

Το Υπομέτρο εφαρμόζεται στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας Ενότητας Νήσων με εξαίρεση τις Δημοτικές  Κοινότητες Αίγινας, Σαλαμίνος και Αιαντείου (Αστικές περιοχές) .

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις η πρόσκληση είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ  www.minagric.gr  και www.agrotikianaptixi.gr,  και της Περιφέρειας Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=575&Itemid=920

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα τηλέφωνα  2131618522 κ. Πετρή Σταυρούλα και 2131618531 κ.Χατζηπέρη Αθανασία .

 

Facebook Comments Box

Απάντηση