Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και την ειδική θεματική για το 2019 που αφορά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η πολιτική Κίνηση Κόσμος, συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, για την σύσταση του «Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή». 

Η συνάντηση αποτελεί την πρώτη μαγιά για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων για την Κλιματική Αλλαγή, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια της χώρας μας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με την ενίσχυση της συλλογής και διασύνδεσης επιστημονικών δεδομένων. 

Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:

– η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων κλιματικών υπηρεσιών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών παρατηρήσεων από επίγεια μετρητικά δίκτυα, εναέριες πλατφόρμες και δορυφορικά συστήματα παρατήρησης της Γης και

– η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεθοδολογιών στην παραγωγή πρωτότυπων κλιματικών υπηρεσιών και καινοτόμων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές συνδεόμενες με την κλιματική αλλαγή.

Το Δίκτυο Φορέων που συμμετέχουν είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η ΕΜΥ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

Σύμφωνα με τα όσα σημείωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Δικτύου κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΑΑ, το χειρότερο σενάριο από όλα, είναι το σενάριο της μη δράσης, του οποίου το κόστος, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας, ανέρχεται στα 700 δις ευρώ.

Αντικείμενο της πολιτικής δράσης της κίνησης ΚΟΣΜΟΣ είναι η προαγωγή των Παγκόσμιων Στόχων στην ατζέντα των πολιτικών διεργασιών στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 αφορά στην ανάληψη άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της μέσα από:

  •       Την εφαρμογή της δέσμευσης για τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
  • Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χωρών και της ικανότητάς τους να προσαρμοστούν σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές, ενσωματώνοντας μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις εθνικές στρατηγικές, πολιτικές και σχέδια.
  • Τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την ευαισθητοποίηση και τις ικανότητες όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή.
  • Τη βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού και διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιπτώσεις τη κλιματική αλλαγής είναι οι φτωχότεροι και πιο ευάλωτοι άνθρωποι.

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ επιδιώκει να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των δημοκρατικών, προοδευτικών δυνάμεων που είναι έτοιμες για ριζοσπαστικές αλλαγές και θέτουν ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή. Η συνεργασία αυτών των δυνάμεων θα εγγυηθεί τον δρόμο προς την ανοικοδόμηση του κοινωνικού συμβολαίου της ΕΕ και την στροφή προς ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη και τον πλανήτη.

 

www.kosmos.gr | Facebook  | Instagram 

Facebook Comments Box

Απάντηση

%d