Ο Ευρωβουλευτής ΝΔ Θοδωρής Ζαγοράκης για τις παραμεθόριες περιοχές .

«Οι παραμεθόριες Περιφέρειες της Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 40 % της επικράτειάς της και φιλοξενούν περισσότερους από 150 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Παρόλα αυτά, οι οικονομικές τους επιδόσεις υπολείπονται σημαντικά των άλλων Περιφερειών. Πρέπει, λοιπόν, οι περιοχές αυτές να τύχουν ειδικής μεταχείρισης και να προωθήσουμε αναπτυξιακές πολιτικές, ειδικά σχεδιασμένες, για αυτές τις Περιφέρειες. Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας αποτελούν ένα σημαντικό ευρωπαϊκό εργαλείο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε τόσο σε εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο. Προφανώς, υπάρχουν αδυναμίες που πρέπει να ξεπεραστούν και σε θεσμικό επίπεδο. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε ανεκμετάλλευτα προγράμματα και πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν δουλειές και ανάπτυξη σε περιοχές που πραγματικά κινδυνεύουν τόσο από τον οικονομικό μαρασμό όσο και από την φυγή των νέων ανθρώπων».

Facebook Comments Box

Απάντηση