Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ κατά τη συζήτηση αποτίμησαν θετικά το νέο σχέδιο νόμου, εκτίμησαν πως κινείται σε σωστή κατεύθυνση και πως θεραπεύει χρόνιες παθογένειες του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Τόνισαν ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί απόλυτα ο ρόλος των δήμων, αλλά και των ευθυνών τους. Να ενισχυθεί η συμμετοχή των δήμων στον περιφερειακό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας και να διασφαλιστεί η στελέχωση των δήμων με ειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό, αλλά και οι πόροι, οι οποίοι θα πρέπει να διατίθενται με αντικειμενικό και ρεαλιστικό τρόπο και ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της κάθε περιοχής. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, στην παρέμβασή του εκτίμησε ως πολύ θετική την κίνηση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για το νέο νομοσχέδιο. Σημείωσε ότι πλέον τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας μετά τις καταστροφικές συνέπειες που εισπράττει ήδη ο πλανήτης, αλλά και η χώρα μας λόγω της κλιματικής αλλαγής, αποκτούν τεράστια σημασία. Σε ότι αφορά την Αυτοδιοίκηση, αυτή πρέπει να έχει πιο ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό πρόληψης καταστροφικών φαινομένων, να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες και να ενισχυθεί τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τους αναγκαίους πόρους. Τέλος τόνισε ότι η ΚΕΔΕ είναι έτοιμη να συμβάλλει δημιουργικά και αποφασιστικά στην εφαρμογή του νέου σχεδίου νόμου, με στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε κάθε φυσικό κίνδυνο.