ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου,  στα πλαίσια της  ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του στόλου των οχημάτων καθαριότητος, πρόκειται να προμηθευτεί μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 22/2/2019) επτά (7) νέα οχήματα, ως κατωτέρω:

 

-Τρία (3) απορριμματοφόρα 16 κυβικών μέτρων, προϋπολογισμού 528.240 Ευρώ

-Δύο (2) αναρροφητικά σάρωθρα δρόμων 2 κυβικών μέτρων, προϋπολογισμού 322.400 Ευρώ

-Δύο (2) φορτηγά ανατρεπόμενα με γερανό με αρπάγη, προϋπολογισμού 260.400 Ευρώ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.111.040 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και είναι αξιοσημείωτο ότι, πρόκειται να καλυφθεί  εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους, ως  ακόμα ένα αποτέλεσμα της  συνετής οικονομικής διαχείρισης του Δήμου που παράγει πλεονάσματα. Οι μελέτες και η διακήρυξη καταρτίστηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Facebook Comments Box

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: