Οι κάλπες έρχονται;

Το υπουργείο Εσωτερικών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των προβλεπόμενων βουλευτικών εκλογών εντός του 2019, ζητά μέχρι σήμερα 23 Ιανουαρίου το μεσημέρι προσφορές.

Συγκεκριμένα 106 χιλιάδες κάλπες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προβλέπεται δυνατότητα προσαύξησης της ποσότητας έως 40%.

Οι κάλπες θα πρέπει να είναι στους δήμους από την 1η μέχρι την 20η Απριλίου και το κόστος ανέρχεται σε 12.500.000 ευρώ με τον ΦΠΑ συν 5.000.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για προσαύξηση της ποσότητας έως 40%.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έγγραφο με δεκαετή (10) εγγύηση για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας των καλπών, όπου θα εξασφαλίζεται η αντοχή της κάλπης σε μακροχρόνια χρήση. Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 25.000 €.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος των προσφορών, η οποία θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης.

pronews.gr

Facebook Comments BoxΑκολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Η συζήτηση που θα ξεκινήσει αύριο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: