Κατάλληλες για κολύμβηση οι ακτές του Πόρου

Δειγματοληψία νερού από ακτές κολύμβησης πραγματοποίησαν
αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής στις 17 Ιουνίου
2020 και στις 18 Ιουνίου 2020, λαμβάνοντας συνολικά οκτώ (8)
δείγματα από τις ακόλουθες ακτές κολύμβησης της νήσου Πόρου:
1. Παραλία Βαγιωνία
2. Παραλία Λιμανάκι της Αγάπης
3. Παραλία Μεγάλο Νεώριο
4. Παραλία Μικρό Νεώριο
5. Παραλία Κανάλι
6. Παραλία Άγιος Στέφανος – Μύλος
7. Παραλία Ασκέλι
8. Παραλία Μοναστήρι
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα δείγματα βρέθηκαν εντός των
ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ως προς τις
εξεταζόμενες μικροβιολογικές παραμέτρους.

Facebook Comments Box

Απάντηση

%d