Νέα ΚαλλιθέαςΥγεία

ΕΦΚΑ Προϋποθέσεις για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης

Ο ασφαλισμένος, πρέπει να έχει τον χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 11Α του Ν. 4387/16 ή τη νομοθεσία του απονέμοντα Φορέα κύριας σύνταξης (εφόσον πρόκειται για ατύχημα εκτός εργασίας).

  • Αναπηρίας Να έχει πιστοποιηθεί από το ΚΕ.Π.Α. με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας. Οι αιτούντες για σύνταξη αναπηρίας δύναται να πιστοποιηθούν για πάθηση που οφείλεται: σε κοινή νόσο, σε εργατικό ατύχημα, σε επαγγελματική νόσο και σε ατύχημα εκτός εργασίας.
  • Χρονικής προθεσμίας Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της Γνωστοποίησης Απόφασης Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ
  • Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του Φορέα, αφού πρώτα ο αιτών πιστοποιηθεί ως χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet που διαθέτει για την εισαγωγή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

     

  • Οικονομικές Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (Π.Α. πάνω από 80%) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης. Ο ασφαλισμένος με ποσοστό 67% – 79,9% δικαιούται το 75% του πλήρες ποσού της σύνταξης, εκτός αν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται όλο το ποσό. Τέλος, ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (Π.Α. 50% – 66,9% ) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Π.Τσακλόγλου, υπέγραψε εγκύκλιο που παρέχει οδηγίες για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 50% μπορούν να λάβουν αναπηρική σύνταξη με ενιαία κριτήρια ανεξάρτητα από το χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση και τον ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα στον οποίο ασφαλίζονται.

διάβασε και αυτό  Κικίλιας: Η ΕΕ βρίσκεται κοντά και σε άλλα εμβόλια

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ, η ένταξη στις ενιαίες προϋποθέσεις γίνεται από 1.1.2024 με ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας 59% και από 1.1.2025 και εφεξής επέρχεται πλήρης ένταξή τους στο νέο νομοθετικό πλαίσιο με ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας 50%.

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο

1.Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, η οποία πιστοποιείται από ΚΕ.Π.Α.

2.Διακοπή της ασφαλιστέας απασχόλησης, στον e-ΕΦΚΑ.

3.Χρόνος ασφάλισης:

α) τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, ή

β) τουλάχιστον 5 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη εντός της 5ετίας πριν την ημερομηνία ή το έτος έναρξης της αναπηρίας.

γ) από 1 έως 5 έτη ασφάλισης για νέους ασφαλισμένους έως 31 ετών

Η αναπηρική σύνταξη καταβάλλεται στους ασφαλισμένους από την ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Παρέχεται η δυνατότητα στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση της αναπηρίας.

Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα η αίτηση συνταξιοδότησης να υποβληθεί έως και 4 μήνες μετά την έκδοση της πιστοποίησης αναπηρίας, χωρίς να χάνονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για το διάστημα αυτό.

Στις περιπτώσεις αυτές ο e-ΕΦΚΑ θα λαμβάνει υπόψιν ως ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, την ημέρα υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ, η οποία από 16/09/2022 γίνεται αποκλειστικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι οι πολίτες οφείλουν να ανανεώνουν εγκαίρως την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

Η αίτηση παράτασης στα ΚΕΠΑ υποβάλλεται εντός των 4 τελευταίων μηνών, πριν από την λήξη της και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της 6μηνης παράτασης καταβολής της σύνταξης.

Στην εγκύκλιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια ψηφιοποίησης και απλοποίησης του συνόλου της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας.

Facebook Comments Box

Απάντηση