«Επίσκεψη του κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕMSA) με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης της Χώρας μας, με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το Κράτος-λιμένα»

Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018, ολοκληρώθηκε  πενθήμερη επίσκεψη (19-23/11/2018) κλιμακίου του  Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕMSA) στην χώρα μας, ο σκοπός της οποίας ήταν να διακριβωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης και ορθής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2009/16, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το Κράτος-λιμένα (Port State Control).

Ο έλεγχος από πλευράς του EMSA, επικεντρώθηκε τόσο στο Συντονιστικό Γραφείο Επιθεωρήσεων  Κράτους-λιμένα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, όσο και στις Λιμενικές Αρχές Πειραιά και Ελευσίνας με τη διαπίστωση τήρησης των θεσμοθετημένων διαδικασιών του Paris MoU από τους υπηρετούντες εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές καθώς και με την επίβλεψη διενέργειας επιθεωρήσεων Κράτους-λιμένα σε δύο πλοία στους λιμένες Πειραιά και Ελευσίνας αντίστοιχα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρούνται στη πληροφοριακή βάση δεδομένων της Ε.Ε. «THETIS» από τους επιθεωρητές με αυτά που τηρούνται στα Κύρια Γραφεία Επιθεωρήσεων (Κ.Γ.Ε.) των Λιμενικών Αρχών αλλά και σε στοιχεία που αφορούν την επάρκεια των επιθεωρητών Κράτους-λιμένα της χώρας μας.

Στις διαδικασίες ελέγχου του κλιμακίου του Οργανισμού συμμετείχε ενεργά το σύνολο του προσωπικού του Συντονιστικού Γραφείου Επιθεωρήσεων Κράτους-λιμένα του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.AKT., το προσωπικό των Κύριων Γραφείων Επιθεωρήσεων των  Λιμενικών Αρχών Πειραιά και Ελευσίνας, ενώ κατά περίπτωση, όποτε απαιτήθηκε, συνέδραμαν και τα Κύρια Γραφεία Επιθεωρήσεων της Επικράτειας παρέχοντας επαρκή στοιχεία αναφορικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων επιθεωρήσεων στο πλαίσιο του Paris MoU.

Από πλευράς του κλιμακίου τουΕυρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), υπήρξε η παραδοχή ότι, η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι από εκείνα τα Κράτη-μέλη που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος του ισόρροπου μεριδίου (overburden state) αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων πλοίων προτεραιότητας Ι υπό ξένη σημαία που καταπλέουν στους λιμένες και αγκυροβόλια καθώς και η διαπίστωση βελτίωσης  της επίδοσης (performance) της Ελληνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης σε σχέση με την προηγούμενη επιθεώρηση του EMSA, που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013.

Η ανωτέρω διαδικασία εντάσσεται στον πολυετή σχεδιασμό του Οργανισμού για τον έλεγχο εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε συνάρτηση με την υλοποίηση των θεσμικών υποχρεώσεων της χώρας μας στον τομέα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Facebook Comments Box



Ακολουθήστε το Kalithea Press στο Google News Feed, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα

Απάντηση

Recommended
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 7:30 μμΔεκέμβρης του 1944: Εξεγερμένοι άνθρωποιομιλητής: Τάσος…
Cresta Posts Box by CP
Content | Menu | Access panel
Αρέσει σε %d bloggers: