Νέα Καλλιθέας

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου για την Αντικατάσταση Πολυχρονίδη Εμιρζά

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ματζαγριωτάκη 76 – Καλλιθέα/αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 ειδική συνεδρίαση για την εκλογή νέου Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

πηγή: www.kallithea.gr

Facebook Comments Box
διάβασε και αυτό  Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» συνεχίζεται στην Καλλιθέα

Απάντηση