ΔιεθνήΝέα Καλλιθέας

Δημήτρης Κάρναβος στο 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαικής Ένωσης

 Ο Δήμαρχος Καλλιθέας και Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Κάρναβος επιλέχθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαικής Ένωσης για την εκπόνηση γνωμοδότησης για το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, ‘υστερα από πρόταση του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δήμαρχος Καλλιθέας αποτελεί μέλος της Ευρωπαικής Έπιτροπής Περιφερειών. Η Επιτροπή «Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια (ENVE)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα συμμετέχει με τον Δημήτρη Κάρναβο στο 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. Παραθέτουμε και τα συμπεράσματα του Ευρωπαικού Συμβουλίου όπως ‘εχουν ανακοινωθεί στις 4 Οκτωβρίου 2019

8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον – Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα συμπεράσματα που παρέχουν πολιτικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2030. Καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το αργότερο έως τις αρχές του 2020, μια φιλόδοξη και εστιασμένη πρόταση για το 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ).

Για περισσότερα από 40 χρόνια, τα ΠΔΠ παρέχουν στην ΕΕ πλαίσια πολιτικής που παράγουν αποτελέσματα και διασφαλίζουν προβλέψιμη και συντονισμένη δράση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Τα συμπεράσματα βασίζονται στο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2019 και δίνει έμφαση στην επείγουσα ανάγκη να οικοδομηθεί μια κλιματικά ουδέτερη, πράσινη, δίκαιη και κοινωνική Ευρώπη.

Το Συμβούλιο τονίζει στα συμπεράσματά του ότι η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για φυσικούς πόρους θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία και τις προοπτικές των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Υπογραμμίζει την ανάγκη να αναληφθεί πρόσθετη δράση για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι για τη βιοποικιλότητα στο 8ο ΠΔΠ. Παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, μια ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον που θα αντιμετωπίζει πλήρως τα θέματα των ενδοκρινικών διαταρακτών, των συνδυαστικών επιδράσεων των χημικών ουσιών και των νανοϋλικών. Καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου ενός κοινού οράματος, για την κυκλική οικονομία.

Facebook Comments Box

Απάντηση