Αττική

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Πέντε χρόνια σε δύο ευάλωτα νοικοκυριά

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου δίνει σε 2 νοικοκυριά της πόλης που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Συγκεκριμένα μετά την  Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ενεργειακή Κοινότητα Π.Ε COLLECTIVE ENERGY με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Δήμος εξασφάλισε σε 2 ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης για 5 χρόνια μεγάλο ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να φτάσει μέχρι και την ολοκληρωτικά δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς απολύτως καμία χρέωση.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δυνητικά ωφελούμενων νοικοκυριών είναι :

  • Να είναι ωφελούμενα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά την υποβολή της αίτησης τους στο Δήμο και να διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο πρόγραμμα.
  • Να έχουν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες:

Α. Πολύτεκνες οικογένειες (μοριοδότηση 10),
Β. τρίτεκνες οικογένειες (9),
Γ. άτομα με αναπηρία 67% και άνω (8),
Δ. μονογονεϊκές οικογένειες (7),
Ε. οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά (6),
ΣΤ. άνεργοι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (5), και
Ζ. νοικοκυριά που αποτελούνται από άτομα αποφυλακισμένα σε διαδικασία κοινωνικής επανένταξης

Η μοριοδότηση θα γίνεται αθροιστικά για τα νοικοκυριά που πληρούν περισσότερα από ένα εκ των παραπάνω κριτηρίων, με την εξαίρεση των κριτηρίων Α, Β και Ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθούν τα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά περισσότερα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα και σε περίπτωση ισοψηφίας αιτούντων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Το νοικοκυριό που θα κληρωθεί θα προηγηθεί στην κατάταξη έναντι εκείνου που δεν κληρώθηκε.

Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί ειδική επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα διεξάγεται επανέλεγχος – επικαιροποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την έγκριση και κάθε χρόνο για τα 5 έτη.

διάβασε και αυτό  Η πιο κεντρική οδός της Αθήνας αγνώριστη πριν από 100 χρόνια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

  • Αίτηση στο Δήμο για ένταξη στο πρόγραμμα η οποία επέχει και θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων.
  • Αίτηση και έγκριση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα νοικοκυριά των κατηγοριών Α, Β και Ε. Επιπρόσθετα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες αποδεικτικά ότι πληρείται το κριτήριο της μονογονεϊκότητας, βάσει της οριζόμενης υπ΄αρ.53923/23-7-2021 (Β΄3359) κοινής υπουργικής απόφασης.
  • Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριά της κατηγορίας Γ.
  • Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά της κατηγορίας ΣΤ.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου από 24/1/24 μέχρι 2/2/24.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος: 213 2019688 και στην Κοινωνική Υπηρεσία: 210 9422927.

Facebook Comments Box

Απάντηση